Tregu me i madh i Shqipëtarëve Online!

Blejë atë që të duhet, shitni atë që nuk ju duhet!

Shpalljet e fundit

Mbi 8 Shpalljet të fundit

€16,400

Kosove, Mitrovicë

€550

Kosove, Prishtinë

€80

Kosove, Gjakovë

€555

Kosove, Prishtinë

Punë Transportuese

Mbi 8 Punë transportuese e re

Me marrëveshje

Prishtinë - Ferizaj

Me marrëveshje

Tiranë - Durrës

Me marrëveshje

Tiranë - Tiranë

Me marrëveshje

Ferizaj - Fushë Kosovë

Me marrëveshje

Prishtinë - Prizren

Me marrëveshje

Prishtinë - Tiranë

Me marrëveshje

Prishtinë - Shkup